top of page
Untitled-4-03.png
comic_web-53.png
comic_web-53.png
comic_web-53.png
comic_web-29.png

香港灣仔金紫荊廣場旁邊的海濱長廊及休憩用地 (港鐵灣仔站 A5 出口)

開放時間:24小時開放 (免費參觀)

comic_web-62b.png

巴士路線

2A, 2X, 5P, 8, 8P, 18, 18P, 25A, 25C, 40, 40M, 43X, 46X, 104, 373A, 905, 960, 960P, 960S, 961, H2

double-decker-bus.png
comic_web-62.png

從港鐵灣仔站A5出口,沿柯布連道人行天橋,經入境事務大樓及中環廣場前往,步行約15分鐘。

港鐵

Unknown.png
bottom of page